2_Procjena_potreba_za_odredivanje_prioritetnih_podrucja