Program rada s financijskim planom za 2016. godinu