Program rada s financijskim planom za 2017. godinu