1_Pravilnik_o_financiranju_JP_u_drustvenim_djelatnostima_GV_15_9_2016_prilog_1