Prema vremenskoj prognozi za sutra u subotu 25.3.2023. u našim krajevima će gotovo sigurno padati kiša te je organizator, Atletski klub Međimurje, prisiljen odgoditi Proljetni kros u tom terminu.

Kros će se održati ako to vremenske prilike budu dozvoljavale, za tjedan dana u subotu 1.4. !

Budući da je želja AK Međimurje da na krosu sudjeluje što veći broj učenika i polaznika vrtića, organizator smatra, da je kros najbolje odgoditi kada vremenski uvjeti budu povoljniji.