VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

HTZ traži direktora Predstavništva u Londonu

Hrvatska turistička zajednica objavila je Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice predstavništva HTZ-a u Velikoj Britaniji sa sjedištem u Londonu, koji je objavljen na službenim stranicama HTZ-a i putem kojeg se traži osoba koja će u naredne četiri godine voditi ured u Londonu. Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo na adresu elektroničke pošte javni.natjecaj@htz.hr te se iste zaprimaju do 21. listopada 2023.

HTZ traži direktora Predstavništva u Londonu

Hrvatska turistička zajednica objavila je Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice predstavništva HTZ-a u Velikoj Britaniji sa sjedištem u Londonu, koji je objavljen na službenim stranicama HTZ-a i putem kojeg se traži osoba koja će u naredne četiri godine voditi ured u Londonu. Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo na adresu elektroničke pošte javni.natjecaj@htz.hr te se iste zaprimaju do 21. listopada 2023.