VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Temeljem pristiglih pisanih zamolbi od strane potencijalnih prijavitelja na javni poziv za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo, a s ciljem poboljšanja ekonomskih, tehničkih, sanitarnih, higijenskih i prostornih uvjeta Komisija donosi:

IZMJENE I DOPUNE  POZIVA
za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.7. – 2.8.2017.

  Prodaja na sljedećim lokacijama:

 1. ULICA J.J. STROSSMAYERA – kod kućnog broja 3
 2. ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 4 – stražnja dvorišna strana
 3. ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 15
 4. ULICA MATICE HRVATSKE – na početku ulice
 5. PARK – PERIVOJ ZRINSKI – ISTOČNI ULAZ, PRVI ODVOJAK DESNO (na početku)
 6. PARK – PERIVOJ ZRINSKI – iza knjižnice
 7. ULICA FRANJE PUNČECA – BIVŠE IGRALIŠTE MTČ-a
 8. FRANJEVAČKI TRG

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije  do 20. 07. 2017. osobno na adresu:

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom„Poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28. 7. – 2. 8. 2017.“

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Grad Čakovec zadržava pravo određivanja točne mikrolokacije.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

 PONUDA TREBA SADRŽAVATI

 1. uredno ispunjeni obrazac;
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
 4. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
 5. ponuđeni iznos zakupnine;

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja dužni su platiti jamčevinu od 1.000,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 5738 – OIB.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos najma prostora u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim ovim Pozivom, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu zakupa javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos zakupa javne površine, Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava najma prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

 • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
 • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.

OBRAZAC I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

[gview file=”https://www.visitcakovec.com/dokumenti/javni_poziv/Obrazac_izmjena_poziv_langosi_Porcijunkulovo_2017.pdf” height=”800px” width=”700px” save=”1″]

 

Izmjena i produljenje roka za prijavu pečenja i prodaje langoša

Temeljem pristiglih pisanih zamolbi od strane potencijalnih prijavitelja na javni poziv za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo, a s ciljem poboljšanja ekonomskih, tehničkih, sanitarnih, higijenskih i prostornih uvjeta Komisija donosi:

IZMJENE I DOPUNE  POZIVA
za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.7. – 2.8.2017.

  Prodaja na sljedećim lokacijama:

 1. ULICA J.J. STROSSMAYERA – kod kućnog broja 3
 2. ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 4 – stražnja dvorišna strana
 3. ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 15
 4. ULICA MATICE HRVATSKE – na početku ulice
 5. PARK – PERIVOJ ZRINSKI – ISTOČNI ULAZ, PRVI ODVOJAK DESNO (na početku)
 6. PARK – PERIVOJ ZRINSKI – iza knjižnice
 7. ULICA FRANJE PUNČECA – BIVŠE IGRALIŠTE MTČ-a
 8. FRANJEVAČKI TRG

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije  do 20. 07. 2017. osobno na adresu:

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom„Poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28. 7. – 2. 8. 2017.“

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Grad Čakovec zadržava pravo određivanja točne mikrolokacije.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

 PONUDA TREBA SADRŽAVATI

 1. uredno ispunjeni obrazac;
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
 4. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
 5. ponuđeni iznos zakupnine;

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja dužni su platiti jamčevinu od 1.000,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 5738 – OIB.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos najma prostora u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim ovim Pozivom, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu zakupa javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos zakupa javne površine, Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava najma prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

 • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
 • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.

OBRAZAC I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

[gview file=”https://www.visitcakovec.com/dokumenti/javni_poziv/Obrazac_izmjena_poziv_langosi_Porcijunkulovo_2017.pdf” height=”800px” width=”700px” save=”1″]