Turistička zajednica grada Čakovca
TZ ČAKOVEC – Turistički ured
Kralja Tomislava 1
40 000 Čakovec
Međimurska županija
Hrvatska (Croatia)

T: 385-40-313-319
F: 385-40-310-991
E: tzg-cakovca@ck.t-com.hr

OIB: 38397326289
MB: 0277029

IBAN:
HR22 24070001100434102
(OTP banka d.d.)

HR56 23600001102152938
(Zagrebačka banka d.d.)

Predsjednica Turističke zajednice :
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ.spec.oec.

Pomoćnik direktora 
Marijo Krčmar, oec.
T: + 385 40 310 969
M: + 385 91 426 38 11
E: marijo.krcmar@cakovec.hr

Stručni suradnik za financije i računovodstvo
Ksenija Zrna
T: + 385 40 313 319
E: ksenija.zrna@cakovec.hr

Administrativni referent
Miroslav Pustić
T: + 385 40 313 319
E: miroslav.pustic@cakovec.hr

Turistička zajednica grada Čakovca upisana je u Upisnik turističke zajednice pod rednim brojem 15. Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak
7:00 – 15:00 sati

Subota
8:00 – 12:00 sati