Turistička zajednica grada Čakovca ugledala je svjetlo dana 8. veljače 1964. godine kad je osnovano Turističko društvo tadašnje Općine Čakovec s prvenstvenom namjerom organizacije Međimurskog fašnika, kojim bi se očuvale tradicijske maske i tradicija maskiranja u Čakovcu i Međimurju, a prvi predsjednik je bio Đuro Benko. Tijekom godina Međimurski fašnik postao je centralni fašnički događaj u Međimurju i šire stoga ne čudi da ga posjećuje veliki broj ljudi. Također, osnutkom turističke zajednice, prvi puta je TZ Čakovec osmišljeno sudjelovala u više stoljetnom nizu organizacije proštenja Porcijunkulovo, nekad zamišljeno kao ”Sajam tradicijskih zanata”, za koje danas možemo reći da je glavni događaj i najveća manifestacija u Međimurju koja iz godine u godini bilježi sve veći broj kako izlagača, tako i posjetitelja.

Kada se prisjećamo 54 godina rada Turističke zajednice grada Čakovca posebno možemo izdvojiti prepoznatljive manifestacije – Dan Grada Čakovca, Antunovsko proštenje, Jesen u gradu Zrinskih, Advent u gradu Zrinskih te Doček Nove godine. Organizator je brojnih događanja i koncerata na području grada Čakovca, redovito se pojavljuje na sajmovima diljem Hrvatske, izdavač je mnogih promotivnih materijala te davatelj informacija turistima i građanima.

Turistička zajednica grada Čakovca osnovana je kao bi se omogućio uspješniji razvoj turizma i turističke ponude u gradu Čakovcu, poticao i inicirao razvoj i unapređivanje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda, razvijala svijest o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda. Osnovali su je njezini članovi, dok su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik TZ grada Čakovca odgovorni za zakonitost poslovanja.

Kroz kulturu i turizam povezala se i ojačala suradnja s partnerima iz Mađarske i Slovenije, s ciljem promicanja održivog razvoja i afirmiranja Čakovca i njegove turističke ponude. Suradnja se nastavlja i dalje, uskoro na prekograničnim projektima.

Jedna od ključnih osoba u poslovanju čakovečke turističke zajednice je njen Predsjednik, ujedno i Gradonačelnik grada Čakovca Stjepan Kovač.  Ima potpuno povjerenje u nove ideje i maksimalno sudjeluje u realizaciji istih, koliko mu god to druge obaveze dopuštaju. Takvo vodstvo je blagoslov jer omogućuje potpunu slobodu i nesputanost izražavanja te neminovno donosi formulu uspjeha.

Biti konkurentni i s novim programima i idejama spojiti kvalitetu usluge, biti sadržajni i zanimljivi, a istodobno zadržati ugodnu i toplu dušu našeg grada, rođendanska je želja svih djelatnika Turističke zajednice grada Čakovca.