VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Izložba: STJEPAN LEINER, PRVI FOTOGRAF I PREPARATOR ČAKOVEČKOG MUZEJA

Izložbeni salon MMČ-a od 5. travnja (otvorenje u 18.00 sati) do 5. svibnja 2019.

U sklopu 65. obljetnice Muzeja Međimurja Čakovec bit će postavljena studijska izložba posvećena Stjepanu Leineru (Čakovec, 1930.), prvom administratoru, muzejskom fotografu i preparatoru koji je u čakovečkom Muzeju proveo cijeli radni vijek od 1954. do iznenadne smrti 1972. godine.

Bio je veliki ljubitelj starina i povijesti rodnoga kraja te je kao muzealac marljivo radio na njihovu očuvanju. Bio je član varaždinske podružnice Muzejskoga društva Hrvatske. Od 1957. bio je i prvi arhivski manipulator za Međimurje jer je u sklopu Arhivskoga odjela Gradskoga muzeja prikupljana i čuvana arhivska građa sve do 1961. kada je osnovan Arhivski sabirni centar za Međimurje. Utemeljio je prvi fotolaboratorij u čakovečkom Muzeju. Stjepan Leiner bio je i autor prvih muzejskih suvenira. Autor je izložbe Kovano željezo u Starom Gradu (1969.) Skupština Općine Čakovec dodijelila mu je 1967. Priznanje za zalaganje i dugogodišnji rad na području odgoja, obrazovanja i društveno-političke djelatnosti.  Početkom 1970-ih bio je član Kulturno-prosvjetnoga vijeća Čakovca i zamjenik tadašnjega ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec, prof. Željka Tomičića.

Suvremenicima je ostao u sjećanju kao čestit i marljiv muzejski djelatnik čije su profesionalne ambicije uvijek bile usmjerene ka afirmaciji Muzeja.       

Izložba i publikacija  sažeti su prikaz svih segmenata muzejske djelatnosti S. Leinera iz sačuvane muzejske dokumentacije i fototeke, probranih predmeta iz fundusa nekoliko muzejskih zbirki MMČ-a prikupljenih tijekom njegova rada te prvih muzejskih suvenira koje je samostalno kreirao, a sačuvani su u privatnom vlasništvu. Javnost  po prvi put ima priliku vidjeti dokumentaciju čakovečkoga Gradskog muzeja, za koju je Stjepan Leiner bio odgovoran.

Također, izložba daje uvid u njegovu stvaralačku osobnost izvan profesionalnoga muzejskog okvira te ga upoznajemo i kao likovno i pjesnički nadarenu osobu. Dio je svojih pjesama već za života objavio u periodici kajkavskoga govornog područja, ali sada su po prvi put predmetom stručnoga osvrta, kao i njegovo likovno stvaralaštvo koje šira publika nije imala prilike vidjeti.  Zahvaljujemo gospođi Lidiji Bajsić, koja je to omogućila posudivši za izložbu dosad neviđene očeve likovne radove i njegove stihove u rukopisima.

Autorica izložbe i publikacije je muzejska savjetnica Erika Nađ- Jerković, koja je pozvala na suradnju nekoliko stručnjaka unutar i izvan Muzeja. Zanimljivim stručnim prilozima odazvali su se Jasna Požgan (Državni arhiv za Međimurje), Silvija Sitta(Gradski muzej Bjelovar), Tajana Vidović (MMČ), Ines Virč (MMČ) i Maja Žvorc. Život i djelo S. Leinera predstavljeni su na ovoj izložbi s više od stotinu izložaka.

S cijelim projektom bili su upoznati djelatnici Muzejskoga dokumentacijskoga centra u Zagrebu, pa će prvi čakovečki muzelci Aleksandar Schulteisz i Stjepan Leiner biti uvršteni u Arhiv zaslužnih muzealaca tijekom 2019. godine. O tome će na otvorenju naše izložbe govoriti  Iva Validžija,  kustosica, MDC-a.  

Grafičko oblikovanje i pripremu publikacije i drugih tiskanih materijala za izložbu potpisuje Rusa Trajkova, akad. grafička dizajnerica. (ENJ)