VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

U organizaciji KUU Veseli Međimurci, u subotu, 27. travnja 2019. s početkom u 17:00 sati u Centru za kulturu Čakovec održati će se 14. Smotra koreografiranog folklora “Med Murom i Dravom”.

Sudionici:

 • KUU “VESELI MEĐIMURCI ČAKOVEC
 • KUD KOTORIBA
 • KUU SELJAČKA SLOGA NEDELIŠĆE
 • KUD BELICA
 • KUD SELJAČKA SLOGA DONJA DUBRAVA
 • KUD ŽIŠKOVEC
 • KUU “ZVON” ŽUPNE ZAJEDNICE MALA SUBOTICA

14. Smotra koreografiranog folklora “Med Murom i Dravom”.

U organizaciji KUU Veseli Međimurci, u subotu, 27. travnja 2019. s početkom u 17:00 sati u Centru za kulturu Čakovec održati će se 14. Smotra koreografiranog folklora “Med Murom i Dravom”.

Sudionici:

 • KUU “VESELI MEĐIMURCI ČAKOVEC
 • KUD KOTORIBA
 • KUU SELJAČKA SLOGA NEDELIŠĆE
 • KUD BELICA
 • KUD SELJAČKA SLOGA DONJA DUBRAVA
 • KUD ŽIŠKOVEC
 • KUU “ZVON” ŽUPNE ZAJEDNICE MALA SUBOTICA