VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Mali školski kustosi 2019.

Mali školski kustosi je tradicionalna i u hrvatskim okvirima jedinstvena manifestacija Muzeja Međimurja Čakovec. Njezina je svrha jačanje svijesti mlađih naraštaja o potrebi čuvanja starih predmeta, popularizacija muzeja i muzejske struke te poštovanje prema starinama općenito.

U svojim osnovnim oblicima manifestacija je poprilično šarolika i zauzima prostor od povijesti, etnografije i kulturne povijesti, do arheologije. Riječ je o tome da djeca, osnovnoškolci viših razreda, u svojim domovima i dvorištima pronađu neki manji stari predmet te se pripreme za njegovu javnu prezentaciju pred odabranom publikom. Predstavljanje predmeta obično traje od pet do deset minuta i održava se u Muzeju Međimurja Čakovec u prigodi 18. svibnja, Međunarodnog dana muzeja.

U jednom slučaju – potočno pralo u Gardinovcu – mali kustosi su sami arheološki istražili lokaciju, otkrili ostatke potočnog prala i potom angažirali mještane da se lokacija očisti i pripremi za javnu prezentaciju.

Ove godine, Muzej Međimurja Čakovec će u suradnji sa sedam međimurskih osnovnih škola organizirati predstavljanje ukupno dvadeset i jednog predmeta.

OŠ Sveta Marija odabrala je sljedeće predmete: košnicu, kosalo i meštriju za kavu. Predmete će predstaviti učenice Valentina Erdelji (košnice), Leonarda Gašparić (kosalo) i Dora Papak (meštrija za kavu). Njihove mentorice su vjerne suradnice MMČ-a, učiteljica povijesti Romina Volar te vjeroučiteljica Anica Trstenjak.

Kotoripska OŠ Jože Horvata izabrala je molitvenik, kuharicu s kraja 19. stoljeća i možđorec. Te predmete će predstaviti učenice Lara Volar (molitvenik), Dorotea Tilošanec (kuharica s kraja 19. stoljeća) i Emili Sabol (možđorec). Mentorica im je učiteljica povijesti Romina Volar.

Osnovna škola Hodošan, koja prednjači po broju sudjelovanja na manifestaciji, predstavit će se sa štubljom i cedilom, maslenkom te molitvenikom – duševnom nasladom. Predmete će predstaviti učenice Doroteja Šantavec (štublja i cedilo), Nina Kolarić (maslenka) i Sofia Pandur (molitvenik – duhovna naslada). Mentorica im je prof. Sandra Premuš Lepen.

OŠ Sveti Martin na Muri izabrala je krničku, lopar i greblicu. Predmete će opisati Maja Bogdan (krnička), Filip Nemec (lopar) i Karla Kralj (greblica). Njihov mentor je prof. Jurica Novak.

Iz OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu dolaze nam sljedeći predmeti: pribor od kamenine, zipka i mlin za usitnjavanje maka. Te zanimljive predmete predstavit će Mirta Radiković (pribor od kamenine), Sara Perčić (zipka) i Marta Varga (mlin za usitnjavanje maka). Njihova mentorica je prof. Borka Bunjac.

OŠ Domašinec, koja se prije nekoliko godina iskazala predstavljanjem običaja sestrinstva, na manifestaciju Malih školskih kustosa 2019. doći će sa zemljanim cedilnikom, drvenim lagvekom i raspelom. O tim predmetima će, pod budnim okom mentora prof. Tomislava Sušeca, govoriti Marijela Drvoderić (zemljani cedilnik), David Lisjak (drveni lagvek) i Elena Juračić (raspelo).

OŠ Štrigova će se predstaviti sa šprudlinom, tiblicom i starom mišolovkom. Predmete će predstaviti Marija Brezovački (šprudlin), Petra Petek (tiblica) i Erik Anušek (mišolovka). Mentorica im je prof. Anita Škvorc Branda.

Bit će zanimljivo tog petka, 17. svibnja 2019. u 10 sati u Muzejskom informativnom centru u Čakovcu. Posebno povjerenstvo izabrat će najboljeg malog školskog kustosa za 2019. godinu, a svi sudionici primit će vrijedne nagrade i priznanja.

Važno je spomenuti kako je MMČ svojom manifestacijom Mali školski kustosi uvršten u ovogodišnju Edukativnu muzejsku akciju Hrvatskog muzejskog društva, koja će se od 18. travnja do 18. svibnja održati u Koprivnici. Tema će biti – prehrana.