VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Javni poziv za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije Porcijunkulovo 2019.

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje

POZIV
za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije
Porcijunkulovo 2019.

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:

 1. Trg Republike
ManifestacijaTerminPoložajPovršina (m2)
  Porcijunkulovo  30.7. – 4.8.2019.Rubni dio Trga, lijeva strana    400  
 1. Perivoj Zrinski
ManifestacijaTerminPoložajPovršina (m2)
  Porcijunkulovo  30.7. – 4.8.2019.Lijeva strana prije jezera    120
  Porcijunkulovo  30.7. – 4.8.2019.  „Jezero“ – desna strana    200 ( samo šankovi za prodaju pića)

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije 28.06.2019. god.,  osobno na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom
POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2019.“

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

 • Cijena uključuje: najam javne površine, priključna mjesta i potrošnju električne energije 6 Ampera (A);
 • Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje usluge prema važećim propisima kao i odgovarajuću ugostiteljsku opremu;
 • Zakupnik je dužan vršiti prodaju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te je dužan imati sve neophodne dozvole za obavljanje djelatnosti.
 • Zakupnik je dužan osigurati šator za zakupljeni prostor, uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca;
 • Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi;
 • Zakupnik je odgovoran za dio električne instalacije nakon priključnog ormarića;
 • U slučaju prorade zaštitne sklopke, zakupnik je dužan na licu mjesta uplatiti iznos od 150,00 kuna za ponovno priključenje;
 • Zakupnik je dužan podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada kao i dodatnu potrošnju električne energije;
 • Obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora;
 • Zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora;
 • Svi zakupnici obvezuju se osigurati primjerenu odjeću za osobu koja će biti prisutna unutar ugostiteljskog prostora;
 • Zabavni program (ako postoji interes zakupnika u sklopu zakupljenog prostora) organizira zakupnik u dogovoru i uz suglasnost organizatora;
 • Zakupnik je dužan urediti i opremiti svoj prostor zaključno s 28.7.2019.;
 • Po završetku manifestacije, zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog radnog dana;
 • Zakupnik je dužan koristiti propisane vreće za otpad.
 • Zakupnik je dužan svu opremu postaviti najkasnije do 28. srpnja 2019. godine, jer 30. srpnja nije moguć ulazak dostavnim vozilima u grad.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

 1. uredno ispunjeni originalni obrazac
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference programa na kojima je obavljena ista ili slična djelatnost
 4. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 5. potvrdu plaćanja predujma od 5.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva uz ostalu natječajnu dokumentaciju.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu,  pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Organizator zadržava pravo odabira najkvalitetnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Tel: 040/314 920
Fax: 040/311 724
E-mail: cakovec@cakovec.hr

OBRAZAC I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA