VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Izložbeni prostor CZK – 19. rujna 2019. u 19.00 sati – otvorenje izložbe

TEMA: VODA

Izložbeni prostor Centra za kulturu Čakovec 19.-30.9.2019.

Vladimir Kazanevsky, Ukrajina

Sudjelovati mogu svi autori, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

Autori čiji radovi budu izloženi dobit će katalog. Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru. Originalni radovi se vraćaju na zahtjev i trošak autora.

RADOVI

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Radovi se mogu slati putem interneta ili običnom poštom.
4. Sudjelovati se može s najviše 3 rada.
5. Veličina radova mora biti A4 ili A3 format (jpg 300 dpi).

Pošaljite ih na email: cartoondamir@gmail.com

6. Radovi će biti ocjenjeni od strane međunarodnog žirija.

Jordan Pop-Iliev, Sjeverna Makedonija

ADRESA

Originalni radovi mogu se slati na:

DAMIR NOVAK
Prvomajska 1
MALI MIHALJEVEC
40311 LOPATINEC
HRVATSKA

Musa Gumus, Turska

NAGRADE

Prva nagrada – 410 EUR, trofej i diploma
Druga nagrada – 210 EUR, trofej i diploma
Treća nagrada – 110 EUR, trofej i diploma

Pet posebnih priznanja

Agim Sulaj, Italija

Za mlade do 16 godina

IZLOŽBA

Autori, čiji radovi budu uvršteni na izložbu dobit će katalog. Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru. Originalni radovi se vraćaju na zahtjev i trošak autora.

Originalni radovi mogu se slati na:

DAMIR NOVAK
Prvomajska 1
MALI MIHALJEVEC
40311 LOPATINEC
HRVATSKA

NAGRADE

Prva nagrada – trofej i diploma
Druga nagrada – trofej i diploma
Treća nagrada – trofej i diploma

Pet posebnih priznanja

KONTAKT

damir.novak3@gmail.com

Darko Drljević, Crna Gora

Do 27. kolovoza stiglo je 854 radova od 337 autora iz 62 države u kategoriji iznad 16 god. U kategoriji do 16 god stigao je 71 rad od 55 autora iz 6 država. Radovi se šalju e-mailom, a primaju se do 3.9.2019.

4. MEĐUNARODNA IZLOŽBA KARIKATURE – ČAKOVEC 2019

Izložbeni prostor CZK – 19. rujna 2019. u 19.00 sati – otvorenje izložbe

TEMA: VODA

Izložbeni prostor Centra za kulturu Čakovec 19.-30.9.2019.

Vladimir Kazanevsky, Ukrajina

Sudjelovati mogu svi autori, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

Autori čiji radovi budu izloženi dobit će katalog. Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru. Originalni radovi se vraćaju na zahtjev i trošak autora.

RADOVI

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Radovi se mogu slati putem interneta ili običnom poštom.
4. Sudjelovati se može s najviše 3 rada.
5. Veličina radova mora biti A4 ili A3 format (jpg 300 dpi).

Pošaljite ih na email: cartoondamir@gmail.com

6. Radovi će biti ocjenjeni od strane međunarodnog žirija.

Jordan Pop-Iliev, Sjeverna Makedonija

ADRESA

Originalni radovi mogu se slati na:

DAMIR NOVAK
Prvomajska 1
MALI MIHALJEVEC
40311 LOPATINEC
HRVATSKA

Musa Gumus, Turska

NAGRADE

Prva nagrada – 410 EUR, trofej i diploma
Druga nagrada – 210 EUR, trofej i diploma
Treća nagrada – 110 EUR, trofej i diploma

Pet posebnih priznanja

Agim Sulaj, Italija

Za mlade do 16 godina

IZLOŽBA

Autori, čiji radovi budu uvršteni na izložbu dobit će katalog. Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru. Originalni radovi se vraćaju na zahtjev i trošak autora.

Originalni radovi mogu se slati na:

DAMIR NOVAK
Prvomajska 1
MALI MIHALJEVEC
40311 LOPATINEC
HRVATSKA

NAGRADE

Prva nagrada – trofej i diploma
Druga nagrada – trofej i diploma
Treća nagrada – trofej i diploma

Pet posebnih priznanja

KONTAKT

damir.novak3@gmail.com

Darko Drljević, Crna Gora

Do 27. kolovoza stiglo je 854 radova od 337 autora iz 62 države u kategoriji iznad 16 god. U kategoriji do 16 god stigao je 71 rad od 55 autora iz 6 država. Radovi se šalju e-mailom, a primaju se do 3.9.2019.