Edukacija za turističke vodiče

Seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče se izvodi za područje Međimurske županije, a organizira se po ukazanoj potrebi kada se prijavi minimalno 15 kandidata. Seminar obuhvaća predavanja i terensku nastavu za turističke vodiče te polaganje ispita.

Mjesto održavanja: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22a, Čakovec

Trajanje seminara: 2,5 mjeseca (nastava, polaganje ispita).

Nastavni program – turistički vodiči

OPĆI DIO

 1. Politički sustav Republike Hrvatske
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 4. Osnove turističkog zakonodavstva
 5. Hrvatska povijest
 6. Turistički zemljopis Hrvatske
 7. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske
 8. Kultura govorenja i pisanja
 9. Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče
 10. Strani jezik

POSEBNI DIO – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 1. Kulturno povijesne karakteristike Međimurske županije
 2. Geografske karakteristike Međimurske županije
 3. Gospodarski razvoj Međimurske županije
 4. Poznate osobe i događaji Međimurske županije
 5. Mogućnosti razvoja turističkih potencijala Međimurja
 6. Zaštićene prirodne vrijednosti Međimurske županije
 7. Turistička ponuda i proizvodi – Manifestacije – Ostale zanimljivosti
 8. Terenska nastava – izlet s demonstracijom usvojenog programa

Izdavanje uvjerenja

Polaznicima se izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča.

Cijena seminara

Turistički vodiči: 3.000,00 kn
Turistički vodiči – studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu: 1.500,00 kn
Turistički vodiči – ostali studenti: 2.000,00 kn
Opći dio ispitnog programa: 2.000,00 kn

Ukoliko kandidat ima završen opći dio, cijena seminara samo za posebni dio ispitnog programa: 1.000,00 kn

Cijena seminara uključuje polaganje ispita na jednom stranom jeziku, a svaki za svaki daljnji jezik naknada iznosi 300,00 kn. U cijenu su uključeni predavanja, terenska nastava, ispitni materijali (u elektronskom obliku) i prvo polaganje ispita. Svako naredno polaganje ispita plaća se 300,00 kn po ispitu. Ako se ne prijavi dovoljan broj kandidata, predavanja i ispiti se neće održati, a uplaćeni iznos će biti u cijelosti vraćen. Ukoliko kandidat pristupi seminaru, uplaćeni iznos se ne vraća.

Podaci za uplatu

IBAN Međimurskog veleučilišta u Čakovcu: HR88 23400091116034764 (Privredna banka Zagreb d.d.)
Poziv na broj: OIB uplatitelja

Svrha plaćanja: Seminar turistički vodič – ime i prezime polaznika

Dokaz o uplati poslati e-mailom na adresu: racunovodstvo@mev.hr ili na broj faxa +385 40 396 980

Informacije i kontakt

Mirjana Trstenjak, v. pred., voditeljica obrazovanja odraslih
e-mail: cjelozivotno@mev.hr

Iskazivanje interesa

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo da ispunite obrasce za prijavu

Obrazac-prijave-seminar turistički vodič

Obrazac-prijave-seminar voditelj poslovnica

Pravilnik o ispitnom programu za voditelje poslovnica

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče