VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Informacije o koronavirusu vezane uz turistički sektor

23. 3. 2020. – Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Korisne poveznice:

Upiti vezani uz informacije o koronavirusu iz resora turizma: mintcz@mint.hr