VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

OBAVIJESTI IZ GKP ČAKOM

Ljetno radno vrijeme

Od 27. travnja 2020. GKP ČAKOM d.o.o. prelazi na ljetno radno vrijeme. Službe odvoza otpada, groblja i javnih i zelene površine radit će od 6:00 – 14:00 sati svaki radni dan od ponedjeljka do petka. Korisnici usluga odvoza otpada se mole da posude ili vreće sa otpadom iznesu na javnu površinu na dan odvoza najkasnije do 6:00 sati.

Službe blagajne, tržnica, trgovina Zvonik, parking služba i Uprava radit će po starom radnom vremenu od 6:45 – 14:45 sati (u gradu K. Tomislava 19 od 07:00 – 15:00 sati).

Raspored odvoza otpada – 01.05.2020.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo petkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za petak 01. svibanj 2020. godine  omogućiti u subotu 02. svibanj 2020. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o