VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

UPOZNAJ DOMAĆE PROIZVOĐAČE – OPG ZADRAVEC IZ OPOROVCA

OPG Zadravec iz Oporovca živi svoj san: Već 29 godina bave se kozarstvom

Na svom gospodarstvu uzgajaju 80 dojnih grla koza, a svo mlijeko prerađuju kod kuće u svojoj sirani. Kozarstvom se bave 29 godina, dok posljednjih 12 godina imaju i svoju siranu. Zanimljivo je njihovo razmišljanje, gdje je sve podređeno dodatnoj vrijednosti proizvoda.
Na tržnicu ne odlaze, već sve svoje proizvode prodaju na kućnom pragu. Za ovu količinu stoke potrebno je oko 30 hektara zemlje, a kažu da o težini posla ne razmišljaju, već gledaju prema naprijed.
OPG Zadravec svoje proizvode izlaže na brojnim sajmovima te su nagrađeni brojnim priznanjima, plaketama i medaljama. 

Oprovec 138, Oporovec
+385 40 643063 , +385 98 1782368
www.opg-zadravec.hr
jasminka.zadravec@ck.t-com.hr