Ova građanska kuća nastala je za potrebe “Prve hrvatske štedionice” iz Zagreba, a izgrađena je 1919. godine u stilu kasne secesije. Danas se na toj lokaciji nalazi zgrada Gradskog poglavarstva.