VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

PROŠEĆI SVOJIM GRADOM – Stara građanska kuća – 1816. g.

Jedna od najstarijih čakovečkih kuća koja je u početku bila prenoćište laika – gostiju franjevačkog samostana. Sagrađena je u stilu kasnog baroka, a na kamenom portalu vidljiv je naziv graditelja ili naručitelja “Franciscid Gradisha 1816.”.

Lokacija: Kralja Tomislava 1, Čakovec