Jedna od najstarijih čakovečkih kuća koja je u početku bila prenoćište laika – gostiju franjevačkog samostana. Sagrađena je u stilu kasnog baroka, a na kamenom portalu vidljiv je naziv graditelja ili naručitelja “Franciscid Gradisha 1816.”.

Lokacija: Kralja Tomislava 1, Čakovec