PROŠEĆI SVOJIM GRADOM – Nova vijećnica – 1869.

Zgradu je u kasnobaroknom stilu projektirao priznati graditelj Valent Morandini stariji. Izgrađena je 1868. godine za potrebe Pučke škole koja tu djeluje do 1900. godine, kada dobiva funkciju Gradske vijećnice. Čakovec se u to vrijeme mogao dičiti općinskom zgradom koja je odgovarala dobu i samoj otmjenosti grada. Na katu je bila velika dvorana savjeta, prostrani ured bilježnika, suca i voditelja matičnih knjiga stanovništva i blagajne, a u prizemlju su bile sobe gradskih čuvara.