VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

7. svibnja 1993. godine za prvu gradonačelnicu Čakovca izabrana je Marija Ružić, ekonomistica iz Čakovca.

Marija Ružić bila je prva gradonačelnica Grada Čakovca u demokratskoj Hrvatskoj, mandat je obnašala od 1993. do 1997. godine, a gotovo do smrti bila je i vijećnica u čakovečkom Gradskom vijeću. Za njezino vrijeme počeli su se graditi Gradski bazeni, koji danas nose njezino ime. Kao gradonačelnica, a kasnije i kao vijećnica u Gradskome vijeću obilježila je razdoblje u životu grada. Preminula je 2011. godine.

MEĐIMURJE KROZ POVIJEST – 7. SVIBANJ

7. svibnja 1993. godine za prvu gradonačelnicu Čakovca izabrana je Marija Ružić, ekonomistica iz Čakovca.

Marija Ružić bila je prva gradonačelnica Grada Čakovca u demokratskoj Hrvatskoj, mandat je obnašala od 1993. do 1997. godine, a gotovo do smrti bila je i vijećnica u čakovečkom Gradskom vijeću. Za njezino vrijeme počeli su se graditi Gradski bazeni, koji danas nose njezino ime. Kao gradonačelnica, a kasnije i kao vijećnica u Gradskome vijeću obilježila je razdoblje u životu grada. Preminula je 2011. godine.