VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

“KAO PRVO – ZAGONETNO DRVO” MATIJE BOBEKA IZ LOPATINCA

“Kao prvo – zagonetno drvo” je interaktivni i ekološki održiv projekt unutar kojeg se kroz pedagoške metode stvaraju igračke od drveta i ostalih prirodnih materijala pronađenih u okolišu. Projekt se realizira kao izložba i radionica namijenjena djeci te je do sad gostovao u Galeriji Sermage, Muzeju Croata Insulanus, Galeriji Klovićevi dvori, Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, Gradskom muzeju Požega, Gradskom muzeju Sisak, Gradskom muzeju Cirkvenica, Galeriji Prica, Galeriji Scheier te na brojnim festivalima.

Radionice u sklopu programa namijenjene su za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi koja će kroz istraživačku igru, pripovijedanje i promišljanje razvijati svoj kreativni impuls i učiti rukovati elementima iz prirode od raznobojnih i neobičnih drvca, ukrasnih tikvica, žireva ili pak kućice bube koja živi na hrastu ceru. Prilikom sakupljanja i odabira materijala za izradu igračaka u prirodnom okruženju započinje igra s “majkom prirodom” kroz koju se radi na razvijanju ideja i priča povezanih s igračkama. Malom intervencijom zagonetni drveni oblici pretvaraju se u funkcionalne igračke, a djeca kroz igru na praktičan način razvijaju ekološku osjetljivost i uče o fizici, logici i matematici.

Matija Bobek je autor izložbe, pedagog i voditelj radionica za najmlađe. Završio je Višu učiteljsku školu u Čakovcu, a danas je član Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika. Sviranje glazbenih instrumenata, vještina žongliranja i ostala vizualna umijeća još su neke od vještina kojima Matija raspolaže i koje kao Striček Bobček prenosi na mlađe naraštaje u različitim programima.

Cilj mu je da djeca kroz igru prirodnim materijalima istražuju, kombiniraju, razgovaraju, a usput uče i treniraju fino-motoričke vještine, ali i promiću ekologiju, estetiku kulturu zajedništva, održivost, a samim time i odgoj za bolje društvo.

Više informacija o programima Matije Bobeka saznajte na facebook stranici Zagonetno drvo.

Kontakt: 092 269 7644
E-mail: bobolinac@gmail.com