VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

POZIV ČLANOVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

Turistička zajednica grada Čakovca je sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma osnovana radi promicanja i razvoja turizma i promicanja interesa svojih članova, tj. pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području za koje je osnovana.

Članovi turističke zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području za koje je osnovana Zajednica imaju sjedište, podružnicu ili pogon. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice utvrđena su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog  turizma (NN 52/2019) u kojem stoji da članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela Turističke zajednice, dok je izbor članova tijela propisan istim Zakonom te Statutom Zajednice.

Koristi od članstva u turističkoj zajednici, ipak su, prvenstveno indirektne, budući da su sve aktivnosti turističkih zajednica usmjerena na povećanje broja posjetitelja i korisnika usluga i roba svih dionika u turističkom sektoru i onih koji su na njega vezani.

Ovim putem sve članove Turističke zajednice grada Čakovca pozivamo da nas obavijeste o svojim aktivnostima kako bi iste ispromovirali putem naših kanala čime bi doprinijeli osiguravanju cjelovitije zastupljenosti lokalnih interesa.

Također pozivamo i da se uključite u rad Zajednice sa svojim prijedlozima i inicijativama čime bi doprinijeli kvaliteti rada zajednice, a time i podizanju kvalitete ponude same destinacije.