VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ORGANIZACIJE KLIZALIŠTA U GRADU ČAKOVCU

Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Čakovca objavljuje se:

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ORGANIZACIJE KLIZALIŠTA U GRADU ČAKOVCU

Poziv je namijenjen investitorima, pravnim osobama zainteresiranim za organizaciju klizališta u Gradu Čakovcu u vremenskom periodu od 14. prosinca 2020. do 17. siječnja 2021. godine.

Za realizaciju, Grad Čakovec osigurava lokaciju u središtu grada. Zainteresirani partner osigurava kompletnu postavu organizacije klizališta dimenzija najviše 30 x 15 metara (450 m2), najam klizaljki i održavanje leda, a svi prihodi s osnova korištenja klizališta su njegovi. Ima pravo i na prihod od reklama na klizališnom prostoru te pružati ugostiteljske usluge u sklopu klizališta.

Ovaj Poziv za iskazivanje interesa otvoren je za sve sposobne ponuditelje čije financijsko poslovanje omogućuje realizaciju projekta vlastitim sredstvima, opremom i garancijama. U ponudi obavezno prezentirati tehničke, organizacijske i programske aktivnosti. Ponuditelj mora osigurati provođenje mjera ograničenja poslovanja i/ili kretanja koje se mogu uvesti zbog sprječavanja širenja COVID-19 virusa.

Nakon prikupljenih ponuda za iskazivanje interesa temeljem ovog Poziva, Grad Čakovec namjerava pozvati zainteresirane na podnošenje konkretnih ponuda za realizaciju planirane investicije putem Javnog natječaja. Iskazivanje interesa na temelju ovog poziva ne stvara obvezu sudjelovanja ponuđača u konačnom natječaju, niti stvara obvezu Gradu Čakovcu da raspiše natječaj.

Pismo u kojem se izražava interes potrebno je dostaviti na adresu: Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec, u zatvorenoj omotnici, na kojoj je napisana adresa ponuđača s naznakom: Ponuda za iskazivanje interesa – klizalište“ – ne otvaraj. Poziv je otvoren 30 dana od objave, odnosno do 21. rujna 2020. godine.