VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

UDRUGA ŽENA SIVICA

Udrugu žena Sivica, nastala je na inicijativu gospođe Slave Varga krajem 2004. godine, kada je održan prvi neformalni sastanak i gdje je dogovoreno da se pokrene društveni život za sve mještanke i mještane Sivice. Kao Udruga žena Sivica registrirani su 2005. godine s ciljem očuvanja međimurske baštine i običaja od zaborava. Želja članica Udruge prenijeti je bogatu međimursku baštinu mlađim naraštajima, što u dobroj mjeri i uspijeva. Udruga djeluje kroz folklornu sekciju, zbor, tamburašku sekciju, glumačku sekciju te sekciju izrade ručnih radova. Udruga žena Sivica broji pedesetak članova i pokriva sva događanja u mjestu i općini Podturen.

Kako se godinama već tradicionalno održava fašnik u općini Podturen, članice svake godine sudjeluju s različitom maskom, s kojom se predstavljaju i na Međimurskom fašniku u Čakovcu.

Izvor fotografija: emedjimurje.net.hr, arhiva TZ grada Čakovca