UDRUGA ŽENA SIVICA

Udrugu žena Sivica, nastala je na inicijativu gospođe Slave Varga krajem 2004. godine, kada je održan prvi neformalni sastanak i gdje je dogovoreno da se pokrene društveni život za sve mještanke i mještane Sivice. Kao Udruga žena Sivica registrirani su 2005. godine s ciljem očuvanja međimurske baštine i običaja od zaborava. Želja članica Udruge prenijeti je bogatu međimursku baštinu mlađim naraštajima, što u dobroj mjeri i uspijeva. Udruga djeluje kroz folklornu sekciju, zbor, tamburašku sekciju, glumačku sekciju te sekciju izrade ručnih radova. Udruga žena Sivica broji pedesetak članova i pokriva sva događanja u mjestu i općini Podturen.

Kako se godinama već tradicionalno održava fašnik u općini Podturen, članice svake godine sudjeluju s različitom maskom, s kojom se predstavljaju i na Međimurskom fašniku u Čakovcu.

Izvor fotografija: emedjimurje.net.hr, arhiva TZ grada Čakovca