POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE “NAJAM RAZGLASNE, RASVJETNE I VIDEO OPREME “PORCIJUNKULOVO”

Temeljem čl. 13. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Turističke zajednice grada Čakovca, pozivamo Vas na dostavu ponude sukladno dokumentaciji o nabavi.