VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

ISKAZIVANJE INTERESA ZA IZVOĐENJE VATROMETA U GRADU ČAKOVCU POVODOM PRAZNIKA NOVE GODINE I OTVORENJA MANIFESTACIJE PORCIJUNKULOVO

  1. Opis usluge

Usluga izvođenja vatrometa 1. siječnja 2022. godine povodom praznika Nove godine i povodom otvorenja manifestacije „Porcijunkulovo“, krajem srpnja 2022. godine

Usluga obuhvaća i ishodovanje svih potrebnih suglasnosti dozvola kod nadležnih tijela potrebnih za izvođenje vatrometa te osiguranje, pripremu, prijevoz i postavljanje, ispaljivanje vatrometa te čišćenja samog mjesta nakon izvođenja vatrometa.

  1. Mjesto i rok isporuke

Središte Čakovca, 1. siječnja 2022. godine s početkom u 00.00 sati.

Središte Čakovca, povodom svečanog otvorenja manifestacije „Porcijunkulovo“ (kraj srpnja 2022. godine) u cca 21.30 sati.

  1. Rok, način i uvjeti plaćanja
  2. dana od dana primitka računa
  3. Vrsta, kvaliteta i opseg ili količina

– vrijeme trajanja minimalno 6 minuta
– visina od 100 m do 200 m
– minimalno 300 hitaca u minuti
– kalibar projektila od ɸ 75 do ɸ 200 mm

  1. Dodaci ponudi

Uz ponudu potrebno je priložiti izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor, u trenutku potpisa ugovora, dostaviti jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti predmeta nabave u obliku originalne ili ovjerene važeće police osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećima, uključujući radnike naručitelja i ponuditelja, za slučaj smrti, ozljede ili oštećenje imovine trećih koja proizlaze iz predmeta nabave.

Ponuditelji su dužni u svojoj ponudi dostaviti detaljnu specifikaciju s definiranim brojem projektila, njihovim dometom i kalibrima, a sve u skladu s vrstom, kvalitetom i količinom navedenom u točki 5 ovog poziva. Specifikacija će služiti isključivo u svrhu praćenja izvršenja ugovora.

Ponuditelj je dužan dostaviti i dokument kojim dokazuje da ispunjava uvjete za rukovanje eksplozivnim tvarima.

  1. Dostava ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 1. prosinca 2021. godine na e-adresu: david.vugrinec@cakovec.hr