VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Pozivamo Vas na dostavu ponuda za nabavu potrošnog materijala za potrebe poslovanja Turističke zajednice grada Čakovca. U nastavku se nalaze tabele s okvirnim količinama za sklapanje Ugovora do 31.12.2022. godine, dok stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.

Ponudu nam možete dostaviti najkasnije do 21. siječnja 2022. godine putem popunjenih tabela na način da na za to predviđenom mjestu upišete tražene jedinične cijene robe koja se nudi. Popusti i troškovi moraju biti uračunati u ponuđenu cijenu. Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom od vaše strane, a dostaviti nam je možete na adresu: Turistička zajednica grada Čakovca, Kralja Tomislava 1, 40 000 Čakovec ili na adresu elektroničke pošte marijo.krcmar@cakovec.hr.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Izvršenje ugovora je sukcesivno tijekom ugovornog razdoblja, plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenog računa u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Za bilo kakva pitanja možete nas kontaktirati na broju telefona 040 313 319, ili na email adresi marijo.krcmar@cakovec.hr.

Ponuda – informatička oprema

Ponuda – uredska oprema

Ponuda – oprema za čišćenje i održavanje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – POTROŠNI MATERIJAL

Pozivamo Vas na dostavu ponuda za nabavu potrošnog materijala za potrebe poslovanja Turističke zajednice grada Čakovca. U nastavku se nalaze tabele s okvirnim količinama za sklapanje Ugovora do 31.12.2022. godine, dok stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.

Ponudu nam možete dostaviti najkasnije do 21. siječnja 2022. godine putem popunjenih tabela na način da na za to predviđenom mjestu upišete tražene jedinične cijene robe koja se nudi. Popusti i troškovi moraju biti uračunati u ponuđenu cijenu. Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom od vaše strane, a dostaviti nam je možete na adresu: Turistička zajednica grada Čakovca, Kralja Tomislava 1, 40 000 Čakovec ili na adresu elektroničke pošte marijo.krcmar@cakovec.hr.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Izvršenje ugovora je sukcesivno tijekom ugovornog razdoblja, plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenog računa u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Za bilo kakva pitanja možete nas kontaktirati na broju telefona 040 313 319, ili na email adresi marijo.krcmar@cakovec.hr.

Ponuda – informatička oprema

Ponuda – uredska oprema

Ponuda – oprema za čišćenje i održavanje