VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

PONOVLJENI POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „Međimurski fašnik 2022.“

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje

PONOVLJENI POZIV
za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji
„Međimurski fašnik 2022.“

I.

Predmet ovog poziva je dostava ponuda za  obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „Međimurski fašnik“ koja će se održati 26. i 27. veljače 2022. godine u Čakovcu.

Polazišna cijena za najam javne površine iznosi 5.500,00 kn.

Procijenjena površina zakupa javne površine iznosi 300 m², dok maksimalna površina zakupa javne površine iznosi 350 m².

II.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva, također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

III.

Ponuđač se temeljem ovog Poziva obvezuje:

 • podmiriti troškove zakupa prostora
 • osigurati grijani šator procijenjene površine od 300m², uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca. Za potrebe postavljanja šatora zabranjuje se bušenje odnosno zabijanje klinova – postavljanje isključivo uz utege. Lokacija postavljanja je Trg Republike, točnu mikrolokaciju određuje Organizator.
 • ishoditi dozvolu za korištenje javne površine i radnom vremenu
 • pružatelj usluga je dužan unutar zakupljenog prostora, šatora, osigurati odgovarajuću ugostiteljsku opremu i organizirati ponudu pića i jela prema dogovoru s organizatorom
 • osigurati uslugu koja mora biti izvršena na način sukladan propisima i poslovnim običajima, standardima i normativima u ugostiteljstvu
 • o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi
 • podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada
 • osigurati primjerenu odjeću za osobe koje će biti prisutne unutar ugostiteljskog prostora
 • po završetku manifestacije demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog dana
 • pridržavati se svih epidemioloških mjera HZJZ vezanih uz COVID-19
 • obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora
 • osigurati dio prostora unutar šatora za postavljanje pozornice veličine cca 25 m² te osigurati prostor za plesni podij
 • zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora

IV.

Organizator se temeljem ovog Poziva obvezuje:

 • osigurati dovod električne energije, sanitarni čvor i zaštitarsku službu za vrijeme odvijanja programa
 • organizirati i prijaviti skup svim nadležnim tijelima
 • izvršiti narudžbu hrane i 1 piće za sve prijavljene sudionike tradicijskog fašnika po maksimalnoj cijeni od 35,00 (bruto) kn po osobi
 • osigurati glazbeni program unutar šatora po završetku povorke tradicijskih maski

V.

Ponuda treba sadržavati:

 1. uredno ispunjeni originalni obrazac
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference programa na kojima je obavljena ista ili slična djelatnost
 4. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 5. potvrdu plaćanja predujma od 2.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva uz ostalu natječajnu dokumentaciju.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

VI.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu,  pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Organizator zadržava pravo odabira najkvalitetnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim ponuđačem.

Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih uvjeta ovog Poziva, bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

VII.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije 14. veljače 2022. godine na adresu:

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom

„PONOVLJENI POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Međimurski fašnik 2022.“

U Čakovcu, 4. veljače 2022. godine

Klasa: 363-01/22-03/1
Ur.br.: 2109/2-08-01-22-2

PROČELNIK
D
amir Šoltić, mag.ing.traff.