Turistička zajednica grada Čakovca poziva vas na dostavu ponuda za postavljanje i skidanje ukrasnih trakica povodom nadolazeće manifestacije “Međimurski fašnik” u Ulici kralja Tomislava i u J.J. Strossmayera.

Turistička zajednica grada Čakovca osigurava ukrasne trakice dok sav potrošni materijal za postavljanje osigurava ponuđač.

Rok za postavljanje trakica je 22. veljače 2022.

Ponudu možete dostaviti najkasnije 11. veljače 2022. na tzg-cakovca@ck.t-com.hr.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na broj telefona 040/313-319.