VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Turistička zajednica grada Čakovca poziva vas na dostavu ponuda za izradu grafičkih rješenja i fotografiranje manifestacije „Međimurski fašnik 2022.“:

  1. Izrada grafičke pripreme i tisak plakata i letaka, izrada web banera i grafičkih priprema za tisak u tiskanim medijima
  • plakat B2 – 50 komada
  • letak veličine A5 – 100 komada
  • web baneri i grafičke pripreme za objavu u tiskanim medijima – prema potrebi
  1. izrada i obrada fotografija

Ponudu možete dostaviti najkasnije 11. veljače 2022. na tzg-cakovca@ck.t-com.hr.

Nastala autorska prava prelaze u isključivo vlasništvo Turističke zajednice grada Čakovca.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na broj telefona 040/313-319.

Poziv za dostavu ponuda – grafička rješenja “Međimurski fašnik 2022”

Turistička zajednica grada Čakovca poziva vas na dostavu ponuda za izradu grafičkih rješenja i fotografiranje manifestacije „Međimurski fašnik 2022.“:

  1. Izrada grafičke pripreme i tisak plakata i letaka, izrada web banera i grafičkih priprema za tisak u tiskanim medijima
  • plakat B2 – 50 komada
  • letak veličine A5 – 100 komada
  • web baneri i grafičke pripreme za objavu u tiskanim medijima – prema potrebi
  1. izrada i obrada fotografija

Ponudu možete dostaviti najkasnije 11. veljače 2022. na tzg-cakovca@ck.t-com.hr.

Nastala autorska prava prelaze u isključivo vlasništvo Turističke zajednice grada Čakovca.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na broj telefona 040/313-319.