Evidentiranje izbjeglica iz Ukrajine u sustavu eVisitor

Vezano za novonastalu situaciju vezanu uz priljev izbjeglica iz Ukrajine, odnosno njihovo evidentiranje unutar sustava eVisitor obavještavamo Vas da se, temeljem naputka Ministarstva turizma i sporta RH, izbjeglice iz Ukrajine izuzimaju od plaćanja turističke pristojbe, ali i ih je svakako potrebno prijaviti u sustav eVisitor radi evidencije MUP-a.

Obveznici prilikom prijave u eVisitor odaberu kategoriju „N – osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi“, čime bi osobe koje koriste uslugu noćenja bile oslobođene plaćanja turističke pristojbe sukladno odredbi iz čl. 5. st. 6. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19. i 42/20).