VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.07. – 02.08.2022.

Prodaja na sljedećim lokacijama (jedno prodajno mjesto vel. do max.25 m2):
(prodajno mjesto utvrdit će se na licu mjesta u skladu s prostornim mogućnostima)

 1. Ulica K.Tomislava/Franjevački trg– uz rub cvjetne gredice
 2. Trg Republike – kod stupova Gradova i pješačke staze prema parkingu (rubni dio z.p.)
 3. Ulica Matice Hrvatske – kod odvojka prema Domu umirovljenika i zelenoj tržnici
 4. Park P.Zrinski  – Istočni ulaz, prvi odvojak desno (početak)
 5. Park P.Zrinski – iza knjižnice, zelena površina uz stazu (desno u pravcu rotora)
 6. Ulica F.Punčeca – (kod lunaparka) posebna napomena (organizator ne osigurava priključak struje)

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije  do 13.07.2022. god., do 12,00 sati osobno na adresu:

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom
„Poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša
na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.07. – 02.08. 2022. god.“

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Grad Čakovec zadržava pravo određivanja točne mikrolokacije i pomicanja korisnika shodno prostornim mogućnostima.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

 PONUDA TREBA SADRŽAVATI

 1. uredno ispunjeni obrazac;
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
 4. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za svaku pojedinačno prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
 5. ponuđeni iznos zakupnine;
 6. Foto- izgleda prodajnog prostora

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača, na koje će biti pozvani ponuđači.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos najma prostora u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim ovim Pozivom, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu najma javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos najma prostora Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava najma prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

 • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
 • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.
 • Nemaju foto izgleda prodajnog mjesta
 
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

 

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab