VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga programi za djecu ZABAVNI PARK „Porcijunkulovo“ 2022

Lokacije od br.1 – 4. , nalaze se u južnom djelu jezera Parka P.Zrinski (lijevo od centralnog ulaza u Perivoj – nasuprot stare trafostanice i dječjeg igrališta – skica u prilogu)

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

  1. uredno ispunjeni obrazac;
  2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
  3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
  4. potvrdu plaćanja predujma od 1000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
  5. ponuđeni iznos zakupnine;

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji se uz ostalu natječajnu dokumentaciju, nalazi na službenim stranicama Grada Čakovca.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 13.07.2022. do 12,00 sati osobno na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom « Poziv
za iskazivanje interesa za pružanje usluga
programi za djecu ZABAVNI PARK
na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28. 07. – 02. 08. 2022. god.

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Ukoliko za istu lokaciju više ponuđača nude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se:

– ponuda čiji ponuđač nudi najviši iznos za više lokacija;
– ponuda čiji ponuđač traži najmanju kvadraturu;

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

  • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
  • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.
  • Koji nisu dostavili foto – izgled ponuđenih zabavnih igrala

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab