VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Strategije u pijesku i alternative – izložba multimedijalne umjetnice Kristine Pongrac

Mjesto održavanja: Izložbeni salon Muzeja Međimurja Čakovec
Trajanje izložbe: 4.– 28. kolovoza 2022.
Otvorenje: četvrtak, 4. kolovoza 2022. u 19.00 sati

Najizraženija impresija suvremene umjetnosti – priroda – glavna je okosnica umjetničkog opusa mlade međimurske multimedijalne umjetnice Kristine Pongrac. Svoj likovni izričaj ostvarila je individualnim idejama i jasnim uravnoteženim potezima, strategijama, na prirodnim elementima nastali metodom prenamjene slučajno pronađenih predmeta kod rijeke Drave, uz alternative, naglašavajući važnost njihove postojanosti.

Struktura izložbe presjek je kritičkoga i interdisciplinarnoga razmišljanja te djelovanja autorice na neraskidivi suodnos čovjeka, kulture i prirode, simultanu egzistenciju i rekonekciju uz pitanje održivosti u suvremenoj umjetnosti.

Umjetnički radovi nastali autorefleksivnom metodom, aproporcijom i upcyclingom (od 2012. do 2020. godine), produkti su promicanja i očuvanja ekologije, umjetnosti i kulture međimurskog i podravskog kraja. Izloženi su kao monotipije, objekti, instalacije, javne intervencije i neformalni razgovori te performansi.

U svakom od izložbenih eksponata, nezaobilazno je poistovjećivanje sa osobnim razvojem čovjeka koji često percipira i interpretira vlastitu autentičnu sliku života kroz neke zadane okvire, nesvjesno (ili pak svjesno) smanjujući širinu njene stvarnosti.

Aktivnim uključivanjem promatrača u povremene situacije kroz umjetnost instalacije, performansa i happeninga autorica lomi granicu između umjetnika i publike pomoću interakcije gdje iziskuje od promatrača da postane sudionik.

Priroda u neposrednoj blizini čovjeka, u svojoj prenamjeni i drukčijoj svrsi teži osvještavanju njihove uzajamne harmonizacije i kompatibilnosti te važnosti suživota s njom. Kroz umjetnička djela koja se manifestiraju bilo kao ideja, bilo kao prolazna akcija ili pak materijalno opipljiv predmet, dani su promatraču na analizu uz otvoreno pitanje daljnje, ali i dosadašnje egzistencije.

Koliko nam je priroda važna te jesmo li spremni priznati koliko nam je ona potrebna, ostaje na nama.

Izbor radova i predgovor za katalog napisala je kustosica i povjesničarka umjetnosti Tajana Vidović.