JEDNOSTAVNA NABAVA – USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Predmet jednostavne nabave: USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE
Evidencijski broj nabave: EV. BR. 1/23
Procijenjena vrijednost nabave: 14.000,00 € (bez PDV-a) 
Rok za dostavu ponuda: 9. veljače 2023. godine do 15:00 sati
Ponude dostaviti na:
 jednostavna.nabava.tzcakovec@cakovec.hr