VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

POZIV
za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije
„Porcijunkulovo 2023.“

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:

 1. Trg Republike
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Rubni dio Trga republike, lijeva strana (zelena površina) isključivo prodaja iz kućice brza hrana (tipa s nogu), uz postavu stajaćica  150

 

 1. Perivoj Zrinski
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Lijeva strana jezera, P.Zrinski (pozicija 1. na skici)ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa  800
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023.  Lijeva stranajezera, P.Zrinski (pozicija 2. na skici)

ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa

 450

 

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

 • Cijena uključuje: najam javne površine, priključna mjesta i potrošnju električne energije 6 Ampera (A);
 • Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje usluge prema važećim propisima kao i odgovarajuću ugostiteljsku opremu;
 • Zakupnik je dužan vršiti prodaju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te je dužan imati sve neophodne dozvole za obavljanje djelatnosti.
 • Zakupnik je dužan osigurati šator, odnosno kućicu za lokaciju 1., za zakupljeni prostor, uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca;
 • Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi;
 • Zakupnik je odgovoran za dio električne instalacije nakon priključnog ormarića;
 • U slučaju prorade zaštitne sklopke, zakupnik je dužan na licu mjesta uplatiti iznos od 200 eura za ponovno priključenje;
 • Zakupnik je dužan podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada kao i dodatnu potrošnju električne energije;
 • Obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora;
 • Zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora;
 • Svi zakupnici obvezuju se osigurati primjerenu odjeću za osobu koja će biti prisutna unutar ugostiteljskog prostora;
 • Zabavni program (ako postoji interes zakupnika u sklopu zakupljenog prostora) organizira zakupnik u dogovoru i uz suglasnost/dogovor između organizatora i susjednog zakupca lokacije, za lokaciju 1.ne postoji mogućnost zabavnog programa .
 • Zakupnik je dužan urediti i opremiti svoj prostor zaključno s 26.7.2023.;
 • Po završetku manifestacije, zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog radnog dana;
 • Zakupnik je dužan koristiti propisane vreće za otpad.
 • Zakupnik je dužan svu opremu postaviti najkasnije do srpnja 2023. godine, jer 27. srpnja nije moguć ulazak dostavnim vozilima u prostor P.Zrinskih.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

 1. uredno ispunjeni originalni obrazac
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference programa na kojima je obavljena ista ili slična djelatnost
 1. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 2. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 eura za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva uz ostalu natječajnu dokumentaciju.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja  ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu,  pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije 24.05.2023. god.,  osobno do 12,00 sati na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Tel: 040/314 920
Fax: 040/ 311 724
E-mail: cakovec@cakovec.hr

Klasa:363-01/23-03/59
Ur.br:2109-2-08-02-23-1
Čakovec, 10.05.2021.

PROČELNIK
Damir Šoltić, mag.ing.traff

Obrazac i natječajna dokumentacija:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [101.82 KB]

Skica lokacija:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [125.37 KB]

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

POZIV
za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije
„Porcijunkulovo 2023.“

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:

 1. Trg Republike
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Rubni dio Trga republike, lijeva strana (zelena površina) isključivo prodaja iz kućice brza hrana (tipa s nogu), uz postavu stajaćica  150

 

 1. Perivoj Zrinski
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Lijeva strana jezera, P.Zrinski (pozicija 1. na skici)ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa  800
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023.  Lijeva stranajezera, P.Zrinski (pozicija 2. na skici)

ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa

 450

 

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

 • Cijena uključuje: najam javne površine, priključna mjesta i potrošnju električne energije 6 Ampera (A);
 • Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje usluge prema važećim propisima kao i odgovarajuću ugostiteljsku opremu;
 • Zakupnik je dužan vršiti prodaju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te je dužan imati sve neophodne dozvole za obavljanje djelatnosti.
 • Zakupnik je dužan osigurati šator, odnosno kućicu za lokaciju 1., za zakupljeni prostor, uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca;
 • Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi;
 • Zakupnik je odgovoran za dio električne instalacije nakon priključnog ormarića;
 • U slučaju prorade zaštitne sklopke, zakupnik je dužan na licu mjesta uplatiti iznos od 200 eura za ponovno priključenje;
 • Zakupnik je dužan podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada kao i dodatnu potrošnju električne energije;
 • Obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora;
 • Zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora;
 • Svi zakupnici obvezuju se osigurati primjerenu odjeću za osobu koja će biti prisutna unutar ugostiteljskog prostora;
 • Zabavni program (ako postoji interes zakupnika u sklopu zakupljenog prostora) organizira zakupnik u dogovoru i uz suglasnost/dogovor između organizatora i susjednog zakupca lokacije, za lokaciju 1.ne postoji mogućnost zabavnog programa .
 • Zakupnik je dužan urediti i opremiti svoj prostor zaključno s 26.7.2023.;
 • Po završetku manifestacije, zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog radnog dana;
 • Zakupnik je dužan koristiti propisane vreće za otpad.
 • Zakupnik je dužan svu opremu postaviti najkasnije do srpnja 2023. godine, jer 27. srpnja nije moguć ulazak dostavnim vozilima u prostor P.Zrinskih.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

 1. uredno ispunjeni originalni obrazac
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference programa na kojima je obavljena ista ili slična djelatnost
 1. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 2. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 eura za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva uz ostalu natječajnu dokumentaciju.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja  ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu,  pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije 24.05.2023. god.,  osobno do 12,00 sati na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Tel: 040/314 920
Fax: 040/ 311 724
E-mail: cakovec@cakovec.hr

Klasa:363-01/23-03/59
Ur.br:2109-2-08-02-23-1
Čakovec, 10.05.2021.

PROČELNIK
Damir Šoltić, mag.ing.traff

Obrazac i natječajna dokumentacija:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [101.82 KB]

Skica lokacija:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [125.37 KB]