VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje;

P O Z I V
za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu – ZABAVNI PARK“ na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.07. – 02.08.2023. god.

Lokacije od br.1 – 4. , nalaze se u južnom djelu jezera Parka P. Zrinski (lijevo od centralnog ulaza u Perivoj – nasuprot stare trafostanice i dječjeg igrališta – skica u prilogu.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

 1. uredno ispunjeni obrazac;
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
 4. potvrdu plaćanja predujma od 500,00 eura za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
 5. ponuđeni iznos zakupnine;

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Ukoliko za istu lokaciju više ponuđača nude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se:

 • ponuda čiji ponuđač nudi najviši iznos za više lokacija;
 • ponuda čiji ponuđač traži najmanju kvadraturu;

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji se uz ostalu natječajnu dokumentaciju, nalazi na službenim stranicama Grada Čakovca.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 24.05.2023. god. do 12,00 sati osobno na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom “Poziv
za iskazivanje interesa za pružanje usluga programi za djecu ZABAVNI PARK
na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“ u terminu 28. 07. – 02. 08. 2023. god.”

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

 • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
 • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 500,00 eura za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.
 • Koji nisu dostavili foto – izgled ponuđenih zabavnih igrala

PROČELNIK
Damir Šoltić, mag.ing.traff.

 

Obrazac:

Skica lokacija:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [125.37 KB]

Javni poziv:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi

 

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu – ZABAVNI PARK“ na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.07. – 02.08.2023. god

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje;

P O Z I V
za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu – ZABAVNI PARK“ na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.07. – 02.08.2023. god.

Lokacije od br.1 – 4. , nalaze se u južnom djelu jezera Parka P. Zrinski (lijevo od centralnog ulaza u Perivoj – nasuprot stare trafostanice i dječjeg igrališta – skica u prilogu.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

 1. uredno ispunjeni obrazac;
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
 4. potvrdu plaćanja predujma od 500,00 eura za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
 5. ponuđeni iznos zakupnine;

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Ukoliko za istu lokaciju više ponuđača nude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se:

 • ponuda čiji ponuđač nudi najviši iznos za više lokacija;
 • ponuda čiji ponuđač traži najmanju kvadraturu;

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji se uz ostalu natječajnu dokumentaciju, nalazi na službenim stranicama Grada Čakovca.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 24.05.2023. god. do 12,00 sati osobno na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom “Poziv
za iskazivanje interesa za pružanje usluga programi za djecu ZABAVNI PARK
na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“ u terminu 28. 07. – 02. 08. 2023. god.”

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

 • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
 • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 500,00 eura za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.
 • Koji nisu dostavili foto – izgled ponuđenih zabavnih igrala

PROČELNIK
Damir Šoltić, mag.ing.traff.

 

Obrazac:

Skica lokacija:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [125.37 KB]

Javni poziv:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi