VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023. god.“,  Upravni odjel objavljuje ponovljeni;

POZIV
za sudjelovanje na javnom nadmetanju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:

 1. Trg Republike
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Rubni dioTrga republike, lijeva strana (zelena površina) isključivo prodaja iz kućice brza hrana (tipa s nogu), uz postavu stajaćica  150
 1. Perivoj Zrinski
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Lijeva strana jezera, P. Zrinski (pozicija 1. na skici)ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa  800
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023.  Lijeva strana jezera, P. Zrinski (pozicija 2. na skici)

ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa

 450

 

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

 

 • Cijena uključuje: najam javne površine, priključna mjesta i potrošnju električne energije;
 • Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje usluge prema važećim propisima kao i odgovarajuću ugostiteljsku opremu;
 • Zakupnik je dužan vršiti prodaju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te je dužan imati sve neophodne dozvole za obavljanje djelatnosti.
 • Zakupnik je dužan osigurati šator, odnosno kućicu za lokaciju 1., za zakupljeni prostor, uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca;
  Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi;
 • Zakupnik je odgovoran za dio električne instalacije nakon priključnog ormarića;
  U slučaju prorade zaštitne sklopke, zakupnik je dužan na licu mjesta uplatiti iznos od 200 eura za ponovno priključenje;
 • Zakupnik je dužan podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada;
 • Obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora;
 • Zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora;
 • Svi zakupnici obvezuju se osigurati primjerenu odjeću za osobu koja će biti prisutna unutar ugostiteljskog prostora;
 • Zabavni program (ako postoji interes zakupnika u sklopu zakupljenog prostora) organizira zakupnik u dogovoru i uz suglasnost/dogovor između organizatora i susjednog zakupca lokacije, za lokaciju 1. ne postoji mogućnost zabavnog programa;
 • Zakupnik je dužan urediti i opremiti svoj prostor zaključno s 26.7.2023.;
 • Po završetku manifestacije, zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog radnog dana;
 • Zakupnik je dužan koristiti propisane vreće za otpad.
 • Zakupnik je dužan svu opremu postaviti najkasnije do 26. srpnja 2023. godine, jer 27. srpnja nije moguć ulazak dostavnim vozilima u prostor P.Zrinskih

ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NADMETANJU ZA ZAKUP LOKACIJA POTREBITO JE PREDOČITI NA LICU MJESTA:

 1. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 2. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference događanja na kojima je dosad obavljana ista ili slična djelatnost
 3. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 4. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 eura za svaku lokaciju za koju se prijavitelj natječe u javnom nadmetanju (predujam se vraća ukoliko lokacija nije zakupljena, odnosno ukoliko dokumentacija potrebna za nadmetanje nije prihvaćena);

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Povjerenstvo za raspisivanje i provođenje natječaja, u postupku javnog nadmetanja utvrđuje minimalni iznos od 200,00 eura, za svako slijedeće podizanje iznosa od polazišne cijene.

U postupku javnog nadmetanja osim odgovorne osobe ponuditelja, može sudjelovati i njegov zakonski zastupnik ili opunomočenik, uz predočenje ovjerene punomoći od strane javnog bilježnika.

Povjerenstvo će po uvidu u dokumentaciju ocijeniti da li dokumentacija odgovara svrsi ovog poziva radi mogućnosti pristupa početku nadmetanja.

Povjerenstvo nije dužno davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku nadmetanja.

Odabrani ponuditelj obvezan je po sklapanju Ugovora o zakupu, dostaviti ovjerenu zadužnicu u visini iznosa zakupa za svaku pojedinu lokaciju.

Javno nadmetanje za zakup lokacija,

za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrijeme održavanja manifestacije „Porcijunkolovo 2023 god.“, u terminu od 28.07. – 02.08.2023. god., održat će se 13. lipnja 2023. god. u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava  15, 40000 Čakovec.

 

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Tel: 040/314 920
Fax: 040/ 311 724
E-mail: cakovec@cakovec.hr

Klasa: 363-01/23-03/59
Ur.br: 2109-2-08-02-23-5
Čakovec, 05.06.2023.

PROČELNIK
Damir Šoltić, mag.ing.traff

Obrazac:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi pdf [97.08 KB]