POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023. god.“,  Upravni odjel objavljuje ponovljeni;

POZIV
za sudjelovanje na javnom nadmetanju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:

 1. Trg Republike
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Rubni dioTrga republike, lijeva strana (zelena površina) isključivo prodaja iz kućice brza hrana (tipa s nogu), uz postavu stajaćica  150
 1. Perivoj Zrinski
Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023. Lijeva strana jezera, P. Zrinski (pozicija 1. na skici)ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa  800
 Porcijunkulovo  28.7. – 2.8.2023.  Lijeva strana jezera, P. Zrinski (pozicija 2. na skici)

ugostiteljski šator, mogućnost postave stolova, stolica i klupa

 450

 

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

 

 • Cijena uključuje: najam javne površine, priključna mjesta i potrošnju električne energije;
 • Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje usluge prema važećim propisima kao i odgovarajuću ugostiteljsku opremu;
 • Zakupnik je dužan vršiti prodaju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te je dužan imati sve neophodne dozvole za obavljanje djelatnosti.
 • Zakupnik je dužan osigurati šator, odnosno kućicu za lokaciju 1., za zakupljeni prostor, uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca;
  Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi;
 • Zakupnik je odgovoran za dio električne instalacije nakon priključnog ormarića;
  U slučaju prorade zaštitne sklopke, zakupnik je dužan na licu mjesta uplatiti iznos od 200 eura za ponovno priključenje;
 • Zakupnik je dužan podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada;
 • Obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora;
 • Zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora;
 • Svi zakupnici obvezuju se osigurati primjerenu odjeću za osobu koja će biti prisutna unutar ugostiteljskog prostora;
 • Zabavni program (ako postoji interes zakupnika u sklopu zakupljenog prostora) organizira zakupnik u dogovoru i uz suglasnost/dogovor između organizatora i susjednog zakupca lokacije, za lokaciju 1. ne postoji mogućnost zabavnog programa;
 • Zakupnik je dužan urediti i opremiti svoj prostor zaključno s 26.7.2023.;
 • Po završetku manifestacije, zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog radnog dana;
 • Zakupnik je dužan koristiti propisane vreće za otpad.
 • Zakupnik je dužan svu opremu postaviti najkasnije do 26. srpnja 2023. godine, jer 27. srpnja nije moguć ulazak dostavnim vozilima u prostor P.Zrinskih

ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NADMETANJU ZA ZAKUP LOKACIJA POTREBITO JE PREDOČITI NA LICU MJESTA:

 1. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 2. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference događanja na kojima je dosad obavljana ista ili slična djelatnost
 3. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 4. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 eura za svaku lokaciju za koju se prijavitelj natječe u javnom nadmetanju (predujam se vraća ukoliko lokacija nije zakupljena, odnosno ukoliko dokumentacija potrebna za nadmetanje nije prihvaćena);

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Povjerenstvo za raspisivanje i provođenje natječaja, u postupku javnog nadmetanja utvrđuje minimalni iznos od 200,00 eura, za svako slijedeće podizanje iznosa od polazišne cijene.

U postupku javnog nadmetanja osim odgovorne osobe ponuditelja, može sudjelovati i njegov zakonski zastupnik ili opunomočenik, uz predočenje ovjerene punomoći od strane javnog bilježnika.

Povjerenstvo će po uvidu u dokumentaciju ocijeniti da li dokumentacija odgovara svrsi ovog poziva radi mogućnosti pristupa početku nadmetanja.

Povjerenstvo nije dužno davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku nadmetanja.

Odabrani ponuditelj obvezan je po sklapanju Ugovora o zakupu, dostaviti ovjerenu zadužnicu u visini iznosa zakupa za svaku pojedinu lokaciju.

Javno nadmetanje za zakup lokacija,

za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrijeme održavanja manifestacije „Porcijunkolovo 2023 god.“, u terminu od 28.07. – 02.08.2023. god., održat će se 13. lipnja 2023. god. u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava  15, 40000 Čakovec.

 

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Tel: 040/314 920
Fax: 040/ 311 724
E-mail: cakovec@cakovec.hr

Klasa: 363-01/23-03/59
Ur.br: 2109-2-08-02-23-5
Čakovec, 05.06.2023.

PROČELNIK
Damir Šoltić, mag.ing.traff

Obrazac:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi pdf [97.08 KB]