VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Turistička zajednica grada Čakovca, 13. lipnja 2023. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV
za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja manifestacije „Porcijunkulovo“

 

Turistička zajednica grada Čakovca poziva zainteresirane na dostavu idejnog likovnog i grafičkog rješenja manifestacije „Porcijunkulovo“ koje će se koristiti u svim promotivnim materijalima manifestacije (letci, plakati, programske knjižice, internetske stranice,…).

Ocjenjivačka komisija odabrati će tri grafička rješenja za koja će Turistička zajednica grada Čakovca dodijeliti novčane nagrade u iznosima od:

 1. 500,00 €
 2. 300,00 €
 3. 100,00 €

Nagrađeni radovi i njihova autorska prava iz Javnog poziva prelaze u isključivo vlasništvo Turističke zajednice grada Čakovca, a Turistička zajednica grada Čakovca izvršila je sve obveze glede autorskih prava prema autorima te stekla pravo reproduciranja za svoje potrebe u svim sljedećim godinama i u svim oblicima (crtež/crno – bijelo/u boji) bez obveze isticanja imena autora.

Na Javnom pozivu mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, svaki prijavitelj može dostaviti najviše dva prijedloga grafičkog rješenja.

Idejno grafičko rješenje mora biti originalni rad prijavitelja što prijavitelj dokazuje ovjerenom izjavom.

Idejno grafičko rješenje treba dostaviti organizatoru natječaja u PDF ili JPEG formatu s naznačenim specifikacijama izrade (boja, oblik, format).

Prijedlog idejnog grafičkog rješenja mora sadržavati:

 • prepoznatljiv tradicionalni motiv Međimurja / naznake tradicije Međimurja
 • prijedlog logotipa koji treba sadržavati tekst „ PORCIJUNKULOVO – ČAKOVEČKO PROŠTENJE“
 • primjere primjene (plakat, majica, platnena vrećica, penkala, USB, kišobran, naslovnica web baner)
 • kratki opis i obrazloženje prijedloga grafičkog rješenja

Rok za dostavu idejnih rješenja je 23. lipnja 2023. godine do 15.00 sati, rješenja pristigla nakon roka za dostavu neće se razmatrati.

Radovi se šalju isključivo putem elektronske pošte na filip.horvat@cakovec.hr, a potrebno je navesti naziv poduzeća/obrta ili ime i prezime autora. U privitku elektronske pošte autor je dužan dostaviti ovjerenu Izjavu kojom jamči da su dostavljena autorska djela originalni rad prijavitelja.

U slučaju da se prijavljuje grupa autora, potrebno je da se dostave imena svih autora koji su sudjelovali u izradi idejnog rješenja.

Svi sudionici Javnog poziva dobit će obavijest o rezultatima putem e-maila.

Turistička zajednica grada Čakovca zadržava pravo poništenja, dopune ili izmjene pravila ovog Javnog poziva, dok slanjem svog rada na Javni poziv, autor pristaje na uvjete Javnog poziva.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA

Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja manifestacije „Porcijunkulovo“

Turistička zajednica grada Čakovca, 13. lipnja 2023. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV
za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja manifestacije „Porcijunkulovo“

 

Turistička zajednica grada Čakovca poziva zainteresirane na dostavu idejnog likovnog i grafičkog rješenja manifestacije „Porcijunkulovo“ koje će se koristiti u svim promotivnim materijalima manifestacije (letci, plakati, programske knjižice, internetske stranice,…).

Ocjenjivačka komisija odabrati će tri grafička rješenja za koja će Turistička zajednica grada Čakovca dodijeliti novčane nagrade u iznosima od:

 1. 500,00 €
 2. 300,00 €
 3. 100,00 €

Nagrađeni radovi i njihova autorska prava iz Javnog poziva prelaze u isključivo vlasništvo Turističke zajednice grada Čakovca, a Turistička zajednica grada Čakovca izvršila je sve obveze glede autorskih prava prema autorima te stekla pravo reproduciranja za svoje potrebe u svim sljedećim godinama i u svim oblicima (crtež/crno – bijelo/u boji) bez obveze isticanja imena autora.

Na Javnom pozivu mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, svaki prijavitelj može dostaviti najviše dva prijedloga grafičkog rješenja.

Idejno grafičko rješenje mora biti originalni rad prijavitelja što prijavitelj dokazuje ovjerenom izjavom.

Idejno grafičko rješenje treba dostaviti organizatoru natječaja u PDF ili JPEG formatu s naznačenim specifikacijama izrade (boja, oblik, format).

Prijedlog idejnog grafičkog rješenja mora sadržavati:

 • prepoznatljiv tradicionalni motiv Međimurja / naznake tradicije Međimurja
 • prijedlog logotipa koji treba sadržavati tekst „ PORCIJUNKULOVO – ČAKOVEČKO PROŠTENJE“
 • primjere primjene (plakat, majica, platnena vrećica, penkala, USB, kišobran, naslovnica web baner)
 • kratki opis i obrazloženje prijedloga grafičkog rješenja

Rok za dostavu idejnih rješenja je 23. lipnja 2023. godine do 15.00 sati, rješenja pristigla nakon roka za dostavu neće se razmatrati.

Radovi se šalju isključivo putem elektronske pošte na filip.horvat@cakovec.hr, a potrebno je navesti naziv poduzeća/obrta ili ime i prezime autora. U privitku elektronske pošte autor je dužan dostaviti ovjerenu Izjavu kojom jamči da su dostavljena autorska djela originalni rad prijavitelja.

U slučaju da se prijavljuje grupa autora, potrebno je da se dostave imena svih autora koji su sudjelovali u izradi idejnog rješenja.

Svi sudionici Javnog poziva dobit će obavijest o rezultatima putem e-maila.

Turistička zajednica grada Čakovca zadržava pravo poništenja, dopune ili izmjene pravila ovog Javnog poziva, dok slanjem svog rada na Javni poziv, autor pristaje na uvjete Javnog poziva.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA