VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

3FF – 1., 2. 9. 2023.

“3FF festival alternative” je festival koji je stacioniran u čakovečkom parku – Perivoju Zrinski, organiziran volonterski te nema komercijalno značenje.

Želja je da festival i glazba generiraju pozitivnu energiju, da potaknu ljude na razmišljanje, kreativnost, ujedine ih i inspiriraju na neki način. Festivalom želimo potaknuti stvaranje pozitivnih društvenih promjena, pružiti kvalitetan program, potaknuti ljude na suradnju, druženje i društveni aktivizam, naročito u okolini kojoj borave.

 

Petak, 1.9.2023.

 

Subota, 2.9.2023.