VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Festival cvijeća, jagoda i tradicije

Dragi izlagači,

i ove će se godine u sklopu proslave Dana grada Čakovca, od 24. do 26. svibnja, održati “Festival cvijeća, jagoda i tradicije”.

Želja nam je da nam se pridružite i ukrasite centar grada predivnim bojama i mirisima cvijeća, jagoda i domaćih proizvoda.

Cijena najma javnog prostora za tematske izlagače je besplatna, a za ostale izlagače cijene su navedene u prijavnici. Za izlagače koji plaćaju najam javne površine potrebno je, uz Zamolbu za javnu površinu, dostaviti potvrdu uplate biljega ili biljeg od 9,20 eura. Biljeg se može uplatiti na žiro račun HR4010010051706030861, Model: HR67 Poziv na broj: OIB, u opis plaćanja upisuje se razlog podnošenja zahtjeva (npr. Zahtjev za korištenje javne površine – prodaja kokica i sl)

Cijena štanda TZ s kutijom iznosi 50,00 €.

Popunjenu prijavnicu dostaviti do 17. svibnja 2024.

Broj izlagačko – prodajnih prostora je ograničen, a TZ grada Čakovca kao glavni organizator zadržava pravo odabira ponuda, kao i određivanja mikrolokacije i veličine prostora izlagačko – prodajnog mjesta.

Postavljanje je u petak, 24. svibnja, najkasnije do 9.00 sati, s tim da s autom možete ući u grad do 8.30 sati, kako bi sajam mogao započeti u 9.00 sati.

Također Vas lijepo molimo da detaljno proučite Uvjete za izlagače i pridržavate se navedenih.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.