VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Kuća za odmor “Međimurski ceker”

Grkaveščak 15, Grkaveščak
M: +385 98 537 293
W: booking.com/96c2caed1d88cb98
E: info@medimurskiceker.com

Kuća za odmor “Stara hiža”

Vinogradska cesta 24a, Selnica
T: +385 91 591 88 89
E: info@starahiza.com
W: www.starahiza.com