VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili raspolaže Turistička zajednica grada Čakovca, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Čakovca. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu: Turistička zajednica grada Čakovca, Kralja Tomislava 1, 40 000 Čakovec, na fax broj: 040-310-991, elektroničkom poštom službeniku za informiranje: marijo.krcmar@cakovec.hr ili donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Čakovca, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

[pdf-embedder url=”https://www.visitcakovec.com/dokumenti/zahtjev_pristup_informacijama.pdf” width=”500″]

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Turistička zajednica grada Čakovca

Kralja Tomislava 1
40000, Čakovec
OIB: 38397326289

Proudly powered by WordPress