Propisi iz turizma

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) ; (NN 25/219) ; (NN 98/2019) ; (NN 42/2020)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) ; (NN 121/16) ; (NN 99/18) ; (NN 25/19) ; (NN 98/19) ; (NN 32/20) ; (NN 42/20)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) ; (NN 42/20)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17) ; (NN 72/17)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 64/21)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) ; (NN 32/20) ; (NN 42/2020)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
  • Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/21
  • Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (NN 64/21)

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)

PROPISI IZ TURIZMA – ARHIVA