Turistički vodiči

Turistička zajednica grada Čakovca, Turistički ured – preporuča Vam za vođenje grupa licencirane vodiče

Engleski:

Andrijana Jukić – +385 99 385 01 77, andrijana.jukic@gmail.com
Boška Ban Vlahek – +385 91 506 99 98,boska.ban.vlahek@cakovec.hr
Danijela Gašparić – +385 98 598 184, krov.commerce@gmail.com
Iva Vurušić – +385 98 960 98 64, iva.vurusic@gmail.com
Ivana Živčec – +385 99 300 39 87, vanaziv@gmail.com
Ivona Vegh – +385 91 735 00 85, ivirhr@yahoo.com
Janko Kalšan – +385 98 528 761, jankokalsan@gmail.com
Kristijan Kovačić – +385 95 812 12 21, kristijan.kovacic@ck.t-com.hr
Petra Mesarić – +385 95 814 06 54, 5ramesaric@gmail.com
Robert Srnec – +385 99 876 99 85, r.srnec@hotmail.com
Rudi Grula – +385 98 977 90 24
Sara Janković – +385 99 563 36 69, sara.jankovic1@gmail.com
Vlatka Županec – +385 99 216 46 65, vlatkaz@gmail.com
Sanja Hadela – +385 91 557 60 91, sanja.hadela@gmail.com
Ema Kolarić – +385 98 997 84 61

Njemački:

Biserka Sobočan – +385 91 731 80 63
Gordana Dunjko – +385 95 907 88 52, gordana.dunjko@gmail.com
Ljubica Mihalac – +385 40 660 590, +385 99 873 26 12, mihalacljubica@gmail.com
Sonja Juranić – +385 91 270 458
Stjepan Stanko – +385 91 507 65 18, stanko.stjepan@gmail.com
Tatjana Hažić – +385 99 215 18 03, info@opg-hazic.com

Engleski i njemački:

Brankica Vlahek Ivek – +385 98 750 524, brankicavlahekivek@gmail.com
Edita Belović – +385 98 946 25 06
Mihaela Mesarić – +385 95 801 68 73, mihaela.mesaric@gmail.com

Mađarski:

Ivan Bene – +385 91 530 29 50, bene.ivan@gmail.com
Ivona Vegh – +385 91 735 00 85, ivirhr@yahoo.com
Margit Mirić – +385 98 814 157,os.draskovec.ravnateljica@hi.t-com.hr
Marijeta Stevanović – +385 98 934 19 47, marijeta.horvat@ck.t-com.hr

Španjolski:

Sunčica Dokleja – +385 98 138 39 54, suncyka@net.hr
Marina Kulić – +385 98 190 56 02, marinchy1009@gmail.com
Ema Kolarić – +385 98 997 84 61

Talijanski:

Dijana Oreški – +385 98 920 88 82
Ingrid Ladicki – +385 98 446 988

Slovenski:

Ingrid Ladicki – +385 98 241 490

Portugalski:

Ema Kolarić – +385 98 997 84 61

Ruski

Ljiljana Horvat – +385 98 939 24 50, ljiljanahorvat056@gmail.com
Marija Barbaš – +385 98 923 21 95, marija.barbas@gmail.com

Poljski

Katarzyna Kluza Radojčić – +385 98 162 14 62, kata.radojcic@email.t-com.hr

TURISTIČKI PRATITELJI

Alen Baljak, +385 98 273 432
Rajka Cmrečnjak, +385 241 931, rajkacmrecnjak@gmail.com
Velimir Mačković, +385 98 919 66 94

X
%d bloggers like this: