VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

  1. uredno ispunjeni obrazac;
  2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
  3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
  4. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
  5. ponuđeni iznos zakupnine;

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji se uz ostalu natječajnu dokumentaciju podiže u Gradu Čakovcu, kralja Tomislava 15, Čakovec u terminu ponedjeljak – petak: 7 – 15 sati.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 09.07.2021. do 12,00 satiosobno na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec

s naznakom
« Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu ZABAVNI PARK na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 30. 7. – 2. 8. 2021.

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Ukoliko za istu lokaciju više ponuđača nude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se:

– ponuda čiji ponuđač nudi najviši iznos za više lokacija;

– ponuda čiji ponuđač traži najmanju kvadraturu;

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

  • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
  • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.

Day: June 30, 2021