Statut Turističke zajednice grada Čakovca

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Čakovca

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Čakovca

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2016. godinu

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2016. godinu

Program rada Turističke zajednice grada Čakovca s financijskim planom za 2017. godinu

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2017. godinu

Program rada s financijskim planom za 2018. godinu

Izmjene i dopune programa rada za 2018. godinu

Program rada s financijskim planom za 2019. godinu

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2018. godinu

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2019. godinu

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2019. godinu

Program rada s financijskim planom za 2020. godinu

Prve izmjene i dopune programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2020. godinu

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Čakovca za 2020. godinu

Program rada s financijskim planom za 2021. godinu

Izvješće o revizijskom uvidu i financijski izvještaji za 2018. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Izvješće o revizijskom uvidu i financijski izvještaji za 2019. godinu

Izvješće o revizijskom uvidu i financijski izvještaji za 2020. godinu

 

STARI AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA